nieuws

jan '19

Praktijkinterventies respijtzorg gestart!

Clémence Ross beveelt aan om eerder aandacht te hebben voor mantelzorgers zodat kan worden geanticipeerd op overbelasting waarnaar er makkelijker, sneller en meer op maat ondersteuning kan worden geboden.

In de huidige praktijk blijken hier belemmeringen voor te bestaan. De snelste weg om een betere praktijk mogelijk te maken is door het gewoon in de praktijk te doen in de vorm van praktijkinterventies.
De bedoeling van een praktijkinterventie is om in een zo licht mogelijke structuur casuïstiek in beeld te brengen die zicht geeft op belemmeringen en verbetermogelijkheden bij de inzet van Respijtzorg. De uitkomsten zullen niet alleen na afloop, maar ook gaandeweg door Clémence Ross worden gebruikt en gedeeld met belanghebbenden.

In verschillende gemeenten is het gelukt om met de gemeente, zorgverzekeraar en het medische en sociale domein afspraken te maken om casuïstiek in beeld te brengen. De maand oktober wordt gebruikt om de casuïstiek in beeld te brengen en te bespreken. Samen met de bepalende partijen wordt er per gemeente gekeken naar verbetermogelijkheden. De lessen uit de gemeenten worden door Clémence Ross besproken met belanghebbenden en experts in heel het land.