nieuws

nov '19

Aanjager Respijtzorg presenteert de resultaten van de praktijkinterventies

Tijdens de tweede landelijke bijeenkomst waar (mantel)zorgorganisaties, onderzoekers, gemeenten en verzekeraars aanwezig waren, presenteerde Clémence Ross, aanjager respijtzorg, de resultaten van de praktijkinterventies en haar aanbevelingen. ‘Met de praktijkinterventies zijn we bij de kern van de vraag en het aanbod van respijtzorg gekomen en hebben we gezien wat er nodig is om respijtzorg eerder, makkelijker en op maat in te zetten’.

In een praktijkinterventie wordt er op gemeentelijk niveau met de zorgverzekeraar, zorg domein, sociaal domein en de gemeente afspraken gemaakt om een betere inzet van respijtzorg te bevorderen door de praktijk en verbetermogelijkheden zichtbaar te maken aan de hand van casuïstiek. De praktijkinterventies zijn een vorm van ‘actie onderzoek’ waarin al doende gegevens worden verzameld over een mogelijk betere praktijk en de randvoorwaarden daarvoor.

De praktijkinterventies zijn door bureau Obelon uitgevoerd in vier gemeenten: Rotterdam, Dordrecht, Almere en Lochem. Ook is er aanvullende casuïstiek opgehaald in de gemeente Lisse en uit onderzoeken van Tao of Care. Tevens zijn er drie expertbijeenkomsten geweest waarbij er ingezoomd is op dementie, mensen met een beperking en/of psychische problematiek en krimpgebieden. Het onderzoek naar respijtzorg in de krimpgebieden is uitgevoerd door adviesbureau Spectrum.

Coalition of the willing
Tijdens de bijeenkomst is er met de betrokken partijen een ‘coalition of the willing’ gevormd. ‘Als coalitie van landelijke en lokale partijen vinden we respijtzorg belangrijk en willen we de beweging die is ontstaan voortzetten’.

De aanbevelingen richten zich op de vraagzijde, het sociaal domein, het zorgdomein en wet- en regelgeving. Deze aanbevelingen worden op 5 december as. besproken met de minister en eind januari 2020 wordt het eindrapport gepresenteerd.

Aanjager respijtzorg
Respijtzorg is vervangende zorg waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt van een mantelzorger. Op die manier krijgt de mantelzorger even vrije tijd en kan op adem komen. Clémence Ross is door minister Hugo de Jonge van VWS aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Zij zet zich in om deze vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder beschikbaar en bekend te maken voor mantelzorgers.