nieuws

feb '20

Aanjager respijtzorg overhandigt haar aanbevelingen aan de minister

Den Haag, 3 februari 2020 – Vandaag heeft voormalig staatssecretaris Clémence Ross, die vanaf februari 2019 de opdracht ‘aanjager Respijtzorg’ heeft, haar rapport met aanbevelingen overhandigd aan minister Hugo de Jonge van VWS. De minister heeft het rapport aan de Tweede Kamer gestuurd.
Clémence Ross presenteerde haar conclusies en aanbevelingen aan de minister en betrokken wethouders, bestuurders en beleidsadviseurs van onder andere de VNG, verschillende gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en MantelzorgNL.

Clémence Ross signaleert een kloof tussen mantelzorgers en het aanbod van respijtzorg. Bureaucratische procedures staan vaak tijdige hulp van de mantelzorger in de weg. Het is voor mantelzorgers enorm belangrijk dat snel gesignaleerd wordt dat een adempauze nodig is en dat die zo goed mogelijk op maat gerealiseerd wordt. Dit kan alleen wanneer gemeenten overtuigd zijn van de preventieve werking van respijtzorg en de toegang vergemakkelijken. Juist door een adempauze voor mantelzorger te organiseren kan de mantelzorger duurzaam in de thuissituatie blijven zorgen voor bijvoorbeeld haar man/vrouw, zoon, of dochter.

Clémence Ross heeft bij vier gemeenten praktijkinterventies laten uitvoeren. Hierdoor is goed zichtbaar geworden hoe verbeteringen in respijtzorg voor mantelzorgers bepaald en doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast zijn goede voorbeelden in beeld gebracht die navolging verdienen en verspreiding naar gemeenten, verzekeraars en zorgaanbieders in het land. Deze goede voorbeelden zijn opgenomen in een waaier.

In het rapport doet Clémence Ross vele aanbevelingen. Er zijn voorbeelden die voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders aanknopingspunten bieden voor de versterking van respijtzorg voor mantelzorgers. Ook worden inzichten en tools beschreven om verbeteringen in de praktijk te faciliteren en te realiseren.

Via https://www.programmalangerthuis.nl is het rapport en de waaier met goede voorbeelden te vinden.