aanjager respijtzorg

Welkom op de website
van de aanjager respijtzorg

Wat is respijtzorg?

Onder respijtzorg verstaan we alle vormen van vervangende zorg en ondersteuning die erop gericht zijn om mantelzorgers te ontlasten en overbelasting tegen te gaan. Respijtzorg kan incidenteel zijn bijvoorbeeld om een vakantie mogelijk te maken, of langdurend om een langere zorgperiode goed door te komen. Respijtzorg kan geleverd worden door naasten, vrijwilligers of door beroepskrachten en kan thuis of buitenshuis geleverd worden.

Wat doet de aanjager respijtzorg?

De Minister van VWS, Hugo de Jonge heeft Clémence Ross de opdracht gegeven om te bevorderen dat respijtzorg in Nederland beter beschikbaar komt voor mantelzorgers die dat nodig hebben. Er zijn veel mogelijkheden en initiatieven en veel partijen bij respijtzorg betrokken, toch is het een breed gedeelde ervaring dat er veel onbenutte kansen zijn om met respijtzorg overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. Er is een breed palet aan respijtzorg nodig, dicht bij huis van lichte ondersteuning tot intensieve, professionele hulp. Clémence Ross gaat met aanbieders, gemeenten, verzekeraars in gesprek om respijtzorg op maat te bevorderen en de drempel om die te verkrijgen zo laag mogelijk te maken.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie kunt u vinden op de website van het programma ‘Langer Thuis’ van het Ministerie van VWS

website: Langer Thuis
feb '20

Aanjager respijtzorg overhandigt haar aanbevelingen aan de minister

Den Haag, 3 februari 2020 – Vandaag heeft voormalig staatssecretaris Clémence Ross, die vanaf februari 2019 de opdracht ‘aanjager Respijtzorg’ heeft, haar rapport met aanbevelingen overhandigd ...nov '19

Aanjager Respijtzorg presenteert de resultaten van de praktijkinterventies

Tijdens de tweede landelijke bijeenkomst waar (mantel)zorgorganisaties, onderzoekers, gemeenten en verzekeraars aanwezig waren, presenteerde Clémence Ross, aanjager respijtzorg, jan '19

Praktijkinterventies respijtzorg gestart!

Clémence Ross beveelt aan om eerder aandacht te hebben voor mantelzorgers zodat kan worden geanticipeerd op overbelasting waarnaar er makkelijker, sneller en meer op maat ondersteuning kan worden...